Covid 19. As mans que están detrás do xel das mans.