Lectura de Tese Sonia Cabana Montenegro: “Nanopartículas de ouro e de ouro/prata para terapia fototérmica”

21/12/2017


O xoves 21 de decembro, ás 11.00 horas, no Salón de Graos da Facultade de Farmacia, dona Sonia Cabana Montenegro defende a súa tese de doutoramento titulada “Nanopartículas de ouro e de ouro/prata para terapia fototérmica”, dirixida por dona Carmen I. Alvarez Lorenzo e don Angel J. Concheiro Nine.
Lectura de Tese Sonia Cabana Montenegro: “Nanopartículas de ouro e de ouro/prata para terapia fototérmica”